ARTYKUŁY


Patent na program komputerowy

Kontrowersyjnym zagadnieniem w dziedzinie ochrony własności przemysłowej jest kwestia udzielania patentu na programy komputerowe. Literalne brzmienie zarówno przepisów krajowych jak i aktów międzynarodowych (Konwencja o…


Opis wynalazku a zastrzeżenia patentowe

Wśród wymagań formalnych przy zgłaszaniu wynalazku konieczne jest załączenie opisu wynalazku oraz dokonanie zastrzeżeń patentowych. Opis wynalazku ma na celu przedstawienie przedmiotu wynalazku na tle…
Dodatkowe prawo ochronne (SPC)

W rozumieniu art. 751 ustawy p.w.p., dla wybranych kategorii wynalazków, tj. dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin może być udzielone dodatkowe prawo ochronne. Jest…


Patent dodatkowy

Uprawniony z patentu może uzyskać patent na ulepszenie lub uzupełnienie wynalazku, które posiada cechy wynalazku, a nie może być stosowane samoistnie (patent dodatkowy). Można również…
Wynalazek biotechnologiczny

Zgodnie z ustawą „Prawo własności przemysłowej” z dnia 30 czerwca 2000r. przez pojęcie wynalazek biotechnologiczny rozumie się: „(…) wynalazek w rozumieniu art. 24, dotyczący wytworu…