Dodatkowe prawo ochronne (SPC)

W rozumieniu art. 751 ustawy p.w.p., dla wybranych kategorii wynalazków, tj. dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin może być udzielone dodatkowe prawo ochronne.

Jest to prawo odrębne od patentu podstawowego, które zapewnia ochronę tych produktów po jego wygaśnięciu. Wniosek o udzielenie DPO musi jednak zostać zgłoszony przed wygaśnięciem patentu właściwego.