Wynalazki biotechnologiczne

Wynalazek biotechnologiczny to wynalazek dotyczący wytworu składającego się z materiału biologicznego lub zawierającego taki materiał albo sposobu, za pomocą którego materiał biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany. Materiałem biologicznym jest materiał zawierający informację genetyczną i zdolny do samoreprodukcji albo nadający się do reprodukcji w systemie biologicznym.

Biologiczny, czyli jaki..?

Przykładem wynalazku biologicznego, składającego się z materiału biologicznego lub zawierającego taki materiał są mikroorganizmy, kwasy nukleinowe, czy też produkty farmaceutyczne (np. produkty lecznicze, szczepionki). Jako wynalazek biotechnologiczny dotyczący sposobu wytwarzania, przetwarzania lub wykorzystywania materiału biologicznego można wskazać metody oczyszczania substancji biologicznych, jak również zastosowanie określonego produktu do leczenia danej choroby.

Za wynalazki biotechnologiczne, na które mogą być udzielane patenty, uważa się w szczególności wynalazki:

  1. stanowiące materiał biologiczny, który jest wyizolowany ze swojego naturalnego środowiska lub wytworzony sposobem technicznym, nawet jeżeli poprzednio występował w naturze;
  2. stanowiące element wyizolowany z ciała ludzkiego lub w inny sposób wytworzony sposobem technicznym, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu, nawet jeżeli budowa tego elementu jest identyczna z budową elementu naturalnego;
  3. dotyczące roślin lub zwierząt, jeżeli możliwości techniczne stosowania wynalazku nie ograniczają się do szczególnej odmiany roślin lub rasy zwierząt.

Wyłączenia

Rozwój biotechnologii i tworzenie różnorodnych wynalazków dotyczących sfery ludzkiego ciała, a w szczególności genetyki, spowodowały liczne głosy krytyki, odnoszące się do sfery etycznej tych działań. W związku z tym, w ustawie wskazano kategorie, które ze względów etyczno-moralnych nie są uznawane za wynalazki, oraz takie, które będąc wynalazkami nie mogą być wykorzystywane ze względu na interes publiczny.

Za wynalazek nie uważa się więc ciała ludzkiego. Dotyczy to różnych stadiów jego formowania się i rozwoju oraz zwykłego odkrycia jednego z jego elementów, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu.

Za wynalazki biotechniczne, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami lub moralnością publiczną, uznano:

  1. sposoby klonowania ludzi;
  2. sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej linii zarodkowej człowieka;
  3. stosowanie embrionów ludzkich do celów przemysłowych lub handlowych;
  4. sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej zwierząt, które mogą powodować u nich cierpienia, nie przynosząc żadnych istotnych korzyści medycznych dla człowieka lub zwierzęcia, oraz zwierzęta będące wynikiem zastosowania takich sposobów.

Autor: Ewa Majchrzak, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy


źródło zdjęcia: www.sxc.hu