Co to jest list zaporowy i do czego służy

List zaporowy - naruszenie patentu

W Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się artykuł autorstwa Justyny Kamińskiej, aplikantki rzecznikowskiej z Kancelarii KONDRAT i Partnerzy, pt. “Co to jest list zaporowy i do czego służy?”.

List zaporowy to dobrze znany w niektórych krajach europejskich instrument zapewniony przez przepisy prawne, stosowany w postępowaniu zabezpieczającym. W artykule autorka wyjaśnia ideę listu zaporowego (protective letter) jako pisma, które może być złożone przez podmiot, który spodziewa się, że zostanie pozwany o naruszenie patentu. W piśmie tym, podmiot taki ma sposobność obrony i wyjaśnienia dlaczego potencjalne roszczenie o naruszenie jest niezasadne.

Ta praktyka jest dozwolona prawnie w krajach takich jak Hiszpania, Niemcy, Holandia, Belgia i Szwajcaria. Przepisy prawne tych krajów przewidują instytucję listu zaporowego. Co więcej, listy zaporowe są również przewidziane w projekcie Regulaminu Jednolitego Sądu Patentowego.

Polskie przepisy nie regulują instytucji listu zaporowego, jednakże w praktyce zdarza się, że podmiot, który spodziewa się, że może być złożony przeciwko niemu wniosek o zabezpieczenie, składa w sądzie list zaporowy, w którym wyjaśnia swoje stanowisko i przedstawia argumenty mające świadczyć o tym, że w danym przypadku nie doszło do naruszenia patentu. Nieoficjalnie coraz częściej zdarza się, że sądy polskie uznają takie pisma i przy rozpatrywaniu wniosku o zabezpieczenie biorą pod uwagę również stanowisko potencjalnego pozwanego. W takim przypadku list zaporowy nie jest komunikowany uprawnionemu z patentu.

Bardzo serdecznie zapraszamy do przeczytania pełnej wersji artykułu, w którym znaleźć można więcej informacji na temat listu zaporowego. Publikacja w całości dostępna jest na stronie internetowej Dziennika Gazety Prawnej:

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1418357,list-zaporowy-protective-letter-co-to-jest.html.

W sprawie pytań do artykułu zapraszamy do kontaktu z autorką Justyną Kamińską:
Kancelarii KONDRAT i Partnerzy: tel. (22) 831 12 34, e-mail: biuro@kondrat.pl, www.kondrat.pl