UPRP: możliwość skorzystania z trybu przyspieszonego rozpatrywania zgłoszeń (tzw. tryb Fast Track)

17 marca 2021 r. Urząd Patentowy RP wprowadził dla zgłaszających ubiegających się o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy oraz prawa z rejestracji na wzór przemysłowy możliwość skorzystania z trybu przyspieszonego rozpatrywania tych zgłoszeń (tzw. tryb Fast Track). Dzięki tym procedurom zgłoszenia będą mogły zostać szybciej zbadane (a w przypadku znaków towarowych także opublikowane), o ile będą spełniały warunki dotyczące trybu przyspieszonego.

Szczegółowe warunki korzystania z trybu przyspieszonego rozpatrywania zgłoszeń dostępne są pod poniższymi linkami:

Warunki dla Zgłaszających i Pełnomocników dotyczące przyspieszonego postępowania (tzw. tryb Fast Track) dla zgłoszeń znaków towarowych

Warunki dla Zgłaszających i Pełnomocników dotyczące przyspieszonego postępowania (tzw. tryb Fast Track) dla zgłoszeń wzorów przemysłowych


Źródło: https://ebazawiedzy.pue.uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/informacje/znaki-towarowe-i-wzory-przemyslowe-tryb-przyspieszonego-rozpatrywania-zgloszen-tzw-tryb-fast-track

Źródło zdjęcia: https://www.pexels.com/pl