Articles by admin

Webinar dotyczący PWP

Zapraszamy na webinar dotyczący zmian w Prawie własności przemysłowej. Szkolenie odbędzie się w formie online 23 czerwca 2022 r., godz. 11:15 – 12:00. Spotkanie poprowadzą…

Badanie freedom to operate

Badanie freedom to operate przeprowadzane jest w celu ustalenia czy możliwe jest wprowadzenie do obrotu danego rozwiązania bez naruszania cudzych praw wyłącznych. Warto je zrobić…
Nowość

W myśl fundamentalnych zasad prawa patentowego rozwiązanie uznaje się za nowe, w sytuacji gdy nie stanowi ono części stanu techniki, czyli nie zostało przed datą…


Patenty w farmacji

Patent w rozumieniu tytułu prawnego przyznawanego na wynalazki z dziedziny farmacji jest relatywnie nowym uprawnieniem, wprowadzonym przyjętym w 1995 r. porozumieniem TRIPS (Porozumienie w sprawie…