Zakres ochrony

  • Terytorialny – patent jest prawem wyłącznym ograniczonym terytorialnie, obowiązuje w państwie (państwach), w którym został udzielony.
  • Przedmiotowy – określany na podstawie zastrzeżeń patentowych, które wskazują zakres żądanej przez zgłaszającego ochrony.