Wyłączenia spod patentowania

Artykuły 28 oraz 29 ustawy pwp wskazują na katalog rozwiązań wyłączonych spod patentowania. Pierwsze z nich z uwagi na fakt, że ze swojej natury nie mogą być rozpatrywane w kategoriach wynalazków, należą tu zwłaszcza:

  • odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczna;
  • wytwory o charakterze jedynie estetycznym;
  • plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;
  • wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
  • programy do maszyn cyfrowych;
  • przedstawienia informacji;

Ustawodawca wskazuje również na katalog rozwiązań, które ze względów głównie etycznych nie mogą podlegać patentowaniu, są to:

  • wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, przy czym nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo;
  • odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; przy czym wskazuje się, że sposób hodowli jest czysto biologiczny, jeżeli w całości składa się ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyżowanie lub selekcjonowanie. Nie znajdują tu zastosowania mikrobiologiczne sposoby hodowli oraz wytwory uzyskiwane takimi sposobami;
  • sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach i zwierzętach, przy czym wyłączenie to nie dotyczy produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.

 


źródło zdjęcia: www.sxc.hu