Zastrzeżenia patentowe

Opis wynalazku a zastrzeżenia patentowe

Wśród wymagań formalnych przy zgłaszaniu wynalazku konieczne jest załączenie opisu wynalazku oraz dokonanie zastrzeżeń patentowych. Opis wynalazku ma na celu przedstawienie przedmiotu wynalazku na tle…