rzecznik patentowy

EVERGREENING PATENTOWY

Zjawisko evergreeningu, a więc „ciągłego odświeżania”, jest definiowane głównie przez cel jaki jest przed nim stawiany, tj. uzyskanie przedłużenia gasnącej ochrony patentowej produktu. Jest on…