Poziom wynalazczy

Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.Wynalazek

Wynalazkiem jest nowe rozwiązanie o charakterze technicznym. Na wynalazki udzielane są patenty, przy czym aby doszło do ich udzielenia wynalazek musi być nowy, posiadać poziom…