Patent europejski

Uprawiony do wynalazku często chciałby swoje prawo uskutecznić i wykorzystywać w wielu krajach. Zgłaszanie wynalazku do ochrony w każdym interesującym nas państwie oddzielnie stwarza wiele…


Ochrona patentowa

Przedmiotem ochrony patentowej może być jedynie wynalazek – rozwiązanie nowe, posiadające poziom wynalazczy i nadające się do przemysłowego zastosowania. Ochrona patentowa wynalazków na terenie Polski…


Wynalazki biotechnologiczne

Wynalazek biotechnologiczny to wynalazek dotyczący wytworu składającego się z materiału biologicznego lub zawierającego taki materiał albo sposobu, za pomocą którego materiał biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany…Patent na program komputerowy

Kontrowersyjnym zagadnieniem w dziedzinie ochrony własności przemysłowej jest kwestia udzielania patentu na programy komputerowe. Literalne brzmienie zarówno przepisów krajowych jak i aktów międzynarodowych (Konwencja o…


Opis wynalazku a zastrzeżenia patentowe

Wśród wymagań formalnych przy zgłaszaniu wynalazku konieczne jest załączenie opisu wynalazku oraz dokonanie zastrzeżeń patentowych. Opis wynalazku ma na celu przedstawienie przedmiotu wynalazku na tle…Granice wyłączności prawa z patentu

Nie narusza się patentu przez: korzystanie z wynalazku dotyczącego środków komunikacji i ich części lub urządzeń, które znajdują się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej czasowo, a…


Dodatkowe prawo ochronne (SPC)

W rozumieniu art. 751 ustawy p.w.p., dla wybranych kategorii wynalazków, tj. dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin może być udzielone dodatkowe prawo ochronne. Jest…


Patent dodatkowy

Uprawniony z patentu może uzyskać patent na ulepszenie lub uzupełnienie wynalazku, które posiada cechy wynalazku, a nie może być stosowane samoistnie (patent dodatkowy). Można również…