Komu przysługuje prawo do uzyskania patentu?

Prawo do uzyskania patentu na wynalazek, co do zasady, przysługuje twórcy, natomiast współtwórcom prawo to przysługuje wspólnie.

Jeśli zgłaszający wynalazek nie jest jego twórcą, obowiązany jest wskazać w podaniu o udzielenie patentu twórcę oraz podstawę swojego prawa do uzyskania patentu.