Kategorie wynalazków i ich przykłady

Wynalazek dotyczący wytworu materialnego (bezpostaciowy lub ukształtowany przestrzennie) – np. związek chemiczny, substancja czynna leku, środek spożywczy; maszyna, zespół urządzeń.

Wynalazek technicznie oddziałujący na materię (sposób postępowania lub zastosowanie) – np. procedury wytwarzania różnych produktów; wykorzystanie danego produktu do uzyskania nowego rezultatu – np. nowy sposób leczenia.