ARTYKUŁY

Patent europejski

Uprawiony do wynalazku często chciałby swoje prawo uskutecznić i wykorzystywać w wielu krajach. Zgłaszanie wynalazku do ochrony w każdym interesującym nas państwie oddzielnie stwarza wiele…


Ochrona patentowa

Przedmiotem ochrony patentowej może być jedynie wynalazek – rozwiązanie nowe, posiadające poziom wynalazczy i nadające się do przemysłowego zastosowania. Ochrona patentowa wynalazków na terenie Polski…


Wynalazki biotechnologiczne

Wynalazek biotechnologiczny to wynalazek dotyczący wytworu składającego się z materiału biologicznego lub zawierającego taki materiał albo sposobu, za pomocą którego materiał biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany…Patent na program komputerowy

Kontrowersyjnym zagadnieniem w dziedzinie ochrony własności przemysłowej jest kwestia udzielania patentu na programy komputerowe. Literalne brzmienie zarówno przepisów krajowych jak i aktów międzynarodowych (Konwencja o…


Opis wynalazku a zastrzeżenia patentowe

Wśród wymagań formalnych przy zgłaszaniu wynalazku konieczne jest załączenie opisu wynalazku oraz dokonanie zastrzeżeń patentowych. Opis wynalazku ma na celu przedstawienie przedmiotu wynalazku na tle…
Dodatkowe prawo ochronne (SPC)

W rozumieniu art. 751 ustawy p.w.p., dla wybranych kategorii wynalazków, tj. dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin może być udzielone dodatkowe prawo ochronne. Jest…


Patent dodatkowy

Uprawniony z patentu może uzyskać patent na ulepszenie lub uzupełnienie wynalazku, które posiada cechy wynalazku, a nie może być stosowane samoistnie (patent dodatkowy). Można również…