Zespół

EN

Ewa Niesiobędzka-Krause
rzecznik patentowy, partner

Przyjechała do nas z dalekiego Elbląga i chociaż twierdzi, że nie żałuje utraty bliskości morza i mazurskich jezior, trudno nam w to uwierzyć. Ewa jest prawnikiem i rzecznikiem patentowym, członkiem w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.

Ewa pracuje z nami od listopada 2009 r. i prowadzi nasz dział patentów i znaków towarowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną przedmiotów prawa własności przemysłowej oraz nieuczciwą konkurencją. Doradza, sporządza opinie i umowy w sprawach dotyczących praw własności intelektualnej oraz prawa konkurencji.

Prowadzi sprawy sporne z zakresu własności przemysłowej oraz nieuczciwej konkurencji przed Urzędem Patentowym RP, sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, zwłaszcza w zakresie prawa patentowego.


Marta_Szczygieł

Marta Szczygieł
Specjalista ds. patentów

Marta Szczygieł jest absolwentką Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. W trakcie studiów aktywnie angażowała się w działalność naukową, prowadząc badania nad własną koncepcją uzdatniania wody.

Do zespołu Kancelarii dołączyła w 2016 roku i sprawuje funkcję specjalisty ds. patentów. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w funduszu inwestycyjnym, gdzie zajmowała się weryfikacją potencjału komercjalizacyjnego technologii we wczesnej fazie rozwoju. Przygotowywała także analizy typu Freedom to Operate oraz Patent Landscape, określające możliwość wdrożenia nowych produktów na rynki zagraniczne bez naruszenia praw innych podmiotów oraz aktualnych, światowych trendów i liderów wynalazczości. Łącznie oceniła kilkadziesiąt innowacyjnych technologii, w ramach programu BRIdge Alfa oraz konkursów takich jak „Energia + Innowacje”.

W wolnym czasie lubi oglądać filmy dokumentalne.