Zespół

EN

Ewa Niesiobędzka-Krause
rzecznik patentowy, partner
Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Współkieruje Departamentem Patentów i Znaków Towarowych w Kancelarii KONDRAT i Partnerzy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz studiów Podyplomowych Studiów Prawo Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Wpisana na listę Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w Warszawie.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz nieuczciwą konkurencją. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed krajowymi oraz międzynarodowymi organami z zakresu znaków towarowych, patentów oraz wzorów przemysłowych. Doradza, sporządza umowy i opinie prawne w sprawach dotyczących praw własności intelektualnej, w tym z zakresu zagadnień ochrony patentowej wynalazków. Wspiera klientów w realizowaniu programów organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości PARP oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBiR. Prowadzi sprawy sporne przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym EPO, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej WIPO. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych przed sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi oraz Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych.

Autorka wielu artykułów z zakresu prawa znaków towarowych na portalu www.znaktowarowy.info, m.in.: „Kształt batona KitKat nie może być znakiem towarowym”, „Używanie znanych znaków przy sprzedaży naśladujących zapachów”, „Coraz więcej zgłoszeń w WIPO”, „Obraz jako znak towarowy na przykładzie Straży Nocnej Rembrandta”.

Prelegentka podczas szkoleń w zakresie prawnej ochrony znaków towarowych oraz wynalazków.


Kontakt:
Ewa Niesiobędzka-Krause – Rzecznik Patentowy, Partner, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Tel. (22) 831 12 34, e-mail:


 

dr inż. Sylwia Błażej-Sosnowska
doktor nauk chemicznych, rzecznik patentowy
Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Chemii Organicznej w Warszawie, gdzie obroniła stopień doktora nauk chemicznych o specjalności synteza organiczna. Odbywała również staż na Uniwersytecie Ludwiga Maksymiliana w Monachium. Ukończyła studia podyplomowe dotyczące zarządzania projektami badawczymi na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Posiada bogate doświadczenie naukowe w obszarze Life Science. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie w zakresie ochrony prawno-patentowej rozwiązań z chemii, farmacji i medycyny, biotechnologii, nanotechnologii, inżynierii mechanicznej, jak również w dziedzinach interdyscyplinarnych. Swoje doświadczenie zdobyła prowadząc projekty naukowe w instytutach badawczych oraz pracując w kancelarii patentowej.
Przeprowadza badania patentowe, sporządza opisy patentowe i prowadzi postępowania przed urzędami patentowymi, jak również bierze udział w patentowych sprawach spornych i sądowych. Z uwagi na naukową przeszłość oraz doświadczenie pracy w środowisku prawnym i biznesowym doradza przedsiębiorcom jak skutecznie kreować, chronić i komercjalizować wynalazki oraz zarządzać potencjałem innowacyjnym w przedsiębiorstwie opartym na R&D. Nie obcy jest jej proces oceny innowacyjnych projektów, również w ekosystemie start-upów i akceleracji.
Jest współautorką publikacji naukowych i artykułów o tematyce własności przemysłowej.


Kontakt:
dr inż. Sylwia Błażej-Sosnowska – Rzecznik Patentowy,  Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Tel. (22) 831 12 34, e-mail: sylwia.blazej-sosnowska@kondrat.pl


 

Karolina Stępień
aplikantka rzecznikowska
Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Szkoły Prawa Austriackiego we współpracy z Uniwersytetem Wiedeńskim. Obecnie jest studentką kierunku Prawo własności intelektualnej i nowych mediów na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w krakowskich kancelariach prawnych zajmujących się m.in. prawem cywilnym, autorskim, handlowym i gospodarczym.
Zajmuje się sprawami w obszarze znaków towarowych i patentów.


Kontakt:
Karolina Stępień – aplikantka rzecznikowska,  Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Tel. (22) 831 12 34, e-mail: karolina.stepien@kondrat.pl


Justyna Kamińska
rzecznik patentowy
Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w warszawskich kancelariach prawnych zajmujących się m.in. prawem cywilnym, handlowym i gospodarczym, a także w kancelarii prawno-patentowej.
Zajmuje się doradztwem i obsługą prawną w zakresie rejestracji, spraw spornych i dotyczących naruszeń krajowych, unijnych i międzynarodowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Posiada także wiedzę w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz praw autorskich.


Kontakt:
Justyna Kamińska – Rzecznik Patentowy,  Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Tel. (22) 831 12 34, e-mail: justyna.kaminska@kondrat.pl


Redakcja:

Karolina Rechnio, e-mail: karolina.rechnio@kondrat.pl