Patent dodatkowy

Zasadniczo o ochroną w charakterze patentu dodatkowego może zostać objęte rozwiązanie stanowiące udoskonalenie, uzupełnienie wynalazku objętego patentem głównym. Związane ściśle z tym pojęciem pojęcie patentu…


Wyłączenia spod patentowania

Artykuły 28 oraz 29 ustawy pwp wskazują na katalog rozwiązań wyłączonych spod patentowania. Pierwsze z nich z uwagi na fakt, że ze swojej natury nie…


Wynalazek patentu warty

Pojęcie wynalazku nie zostało zdefiniowane ani w przepisach polskiego ustawodawstwa patentowego, ani też w ramach umów międzynarodowych i ustawodawstw obowiązujących na terytorium RP. Można więc…


Badania patentowe

Badania patentowe przeprowadzane są przez wykwalifikowanych rzeczników patentowych w celu ustalenia jakie rozwiązania są objęte ochroną prawną. Obejmują przeprowadzenie poszukiwań w literaturze patentowej – tj….


Zgłoszenie patentowe

Zgłoszenie patentu może być przygotowane przez twórcę patentu lub – jeżeli prawo do uzyskania patentu zostało przeniesione albo na mocy przepisów przysługuje komuś innemu –…


Patent europejski

Uprawiony do wynalazku często chciałby swoje prawo uskutecznić i wykorzystywać w wielu krajach. Zgłaszanie wynalazku do ochrony w każdym interesującym nas państwie oddzielnie stwarza wiele…


Ochrona patentowa

Przedmiotem ochrony patentowej może być jedynie wynalazek – rozwiązanie nowe, posiadające poziom wynalazczy i nadające się do przemysłowego zastosowania. Ochrona patentowa wynalazków na terenie Polski…