ARTYKUŁY


Patent dodatkowy

Zasadniczo o ochroną w charakterze patentu dodatkowego może zostać objęte rozwiązanie stanowiące udoskonalenie, uzupełnienie wynalazku objętego patentem głównym. Związane ściśle z tym pojęciem pojęcie patentu…